U P O Z O R N E N I E


Informácie na tomto webovom sídle sú určené pre odborníkov aj širokú verejnosť.

Pre všetkých návštevníkov vrátane laikov je určená Verejne prístupná odborná informačná služba, ktorá obsahuje vybrané údaje o všetkých liekoch Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o. vrátane liekov na predpis. Pre každý prípravok tu nájdete vždy aktuálny PIL, SPC, skrátenú informáciu o prípravku, balenia dostupné v Slovenskej Republike a informácie o cenách.